Information

Information

Göteborg & Stockholm

kommer starta upp utbildning under året

Focus Business School, Företags & Entreprenörskolan, är ett redskap för dig som vill utvecklas innom arbetsliv och företagande.
Utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att starta och driva ett framgångsrikt företag, samt lyfta din förmåga som anställd, arbetsledare och VD i näringslivet.

Att få kunskap och ordning på ekonomin är en av de mest grundläggande och nyttigaste saker man kan lära sig.
Dessa frågor är särskillt angelägna då bibeln innehåller mycket undervisning om ekonomiskt förvaltarskap.

Vi har glädjen att presentera en mycket kompetent lärarkår, som har många års yrkeserfarenhet från sina respektive områden.
Bredden och mångfalden kommer att berika dig stort.

Du är mycket viktig för Gud och han vill att du skall hitta och utveckla de gåvor och förmågor som han har gett dig.
Han vill utrusta dig med de bästa för att du skall vara skickad att göra ditt bästa ute i arbetslivet.

Kursinnehåll

 1. Drömmar och Visioner
 2. Handlingsplan
 3. Hur man hanterar sin personliga ekonomi, Skulder, Sparande, Personlig budget
 4. Affärsplan, Risk, Du och ditt företag
 5. Prissättning, Konkurrens, Kund och leverantörsförhållanden
 6. Marknadsföring, Försäljning
 7. Biblisk ekonomi 1
 8. Juridik
 9. Bokföring, Redovisning & Skatter
 10. Budget-Likviditet, Finansieringsformer
 11. Biblisk ekonomi 2
 12. Företagarens karaktärer 1
 13. Ärlighet, Förvaltarskap, Övervinna problem
 14. Företagarens karaktär 2
 15. Hårt arbete, Service inriktning, Uppfinningsrikedom/Kreativitet
 16. Draknästet
 17. Den kristne företagaren 1
 18. Att vara affärsman och gudsman
 19. Syftet med pengar, Skapa en bra omgivning för dina affärer
 20. Den kristna företagaren 2
 21. Att vara nöjd
 22. Kyrkan och företaget
 23. Avslutning med diplomutdelning

Vill du starta i din stad?

[recaptcha recaptcha-538 theme:dark]